Zapis na kurs


Rodzaj kursu: Narzeczeni

Poziom kursu: Walc Wiedeński+ Tańce Użytkowe

Numer kursu: 20172

Termin rozpoczęcia: 06.lut.2024 g: 21:15

Miejsce kursu: ul.Broniewskiego 7

Cena za osobę: 250,00 zł

Cena za osobę z kartą: 0,00 zł


Zapisu na kurs "Narzeczeni" dokonujemy w dwóch etapach:

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego poniżej

2. Wpłatatę zadatku w kwocie: 50,00 zł od osoby (w przypadku zapisu pary można wykonać jeden przelew za dwie osoby)

Na ten kurs osoby z kartami MultiSport Plus, MultiSport Classic lub Medicover nie wpłacają zadatku.

3.Na tym kursie osoby z kartami MultiSport Plus, MultiSport Classic lub Medicover zobowiązane są do wpłaty kaucji 60zł od osoby.

Kaucja pobierana jest na poczet ewentualnych nieobecności.

Kaucja rozliczana jest w ciągu 15 dni od zakończenia kursu.

Kaucje należy wpłacić na konto lub osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Numer konta do wpłat:

Studio Tańca Spin

Mbank 69 1140 2004 0000 3102 5823 0823

W tytule przelewu należy podać:

-numer kursu

-imie nazwisko osoby zgłaszającej

-datę rozpoczęcia kursu

Resztę kwoty należy wpłacić na pierwszych zajęciach.

Do odwołania płatność na miejscu tylko gotówką!


Formularz zgłoszeniowy


Dane Partnerki

Dane Partnera

W przypadu zapisu na latino solo w polach dla partnra proszę powtórzyć dane z pól dla partnerki