Zapis na kurs


Rodzaj kursu: Bachata

Poziom kursu: Bachata podstawowy - P3

Numer kursu: 19129

Termin rozpoczęcia: 09.mar.2022 g: 19:00

Miejsce kursu: ul.Broniewskiego 7

Cena za osobę: 125,00 zł

Cena za osobę z kartą: 0,00 zł


Zapisu na kurs "Bachata" dokonujemy w dwóch etapach:

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego poniżej

2. Wpłatatę zadatku w kwocie: 25,00 zł od osoby (w przypadku zapisu pary można wykonać jeden przelew za dwie osoby)

Na ten kurs osoby z kartami MultiSport Plus, MultiSport Classic lub Medicover nie wpłacają zadatku.

3.Na tym kursie osoby z kartami MultiSport Plus, MultiSport Classic lub Medicover zobowiązane są do wpłaty kaucji 60zł od osoby.

Kaucja pobierana jest na poczet ewentualnych nieobecności.

Kaucja rozliczana jest w ciągu 15 dni od zakończenia kursu.

Kaucje należy wpłacić na konto lub osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Numer konta do wpłat:

Studio Tańca Spin

Mbank 69 1140 2004 0000 3102 5823 0823

W tytule przelewu należy podać:

-numer kursu

-imie nazwisko osoby zgłaszającej

-datę rozpoczęcia kursu

Resztę kwoty należy wpłacić na pierwszych zajęciach.

Do odwołania płatność na miejscu tylko gotówką!


Formularz zgłoszeniowy


Dane Partnerki

Dane Partnera

W przypadu zapisu na latino solo w polach dla partnra proszę powtórzyć dane z pól dla partnerki