Zapis na kurs


Rodzaj kursu: Taniec Towarzyski

Poziom kursu: Początkujący

Termin rozpoczęcia: 14.wrz.2021 g: 20:30

Miejsce kursu: ul.Broniewskiego 7

Cena za osobę: 140,00 zł

Cena za osobę z kartą: 20,00 zł


Zapisu na kurs "Taniec Towarzyski" dokonujemy w dwóch etapach:

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego poniżej

2. Wpłatatę zadatku w kwocie: 25,00 zł od osoby (w przypadku zapisu pary można wykonać jeden przelew za dwie osoby)

Zadatek należy wpłacić do trzech dni od zapisu.

Zadatek można wpłacać na konto lub osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Numer konta do wpłat:

Studio Tańca Spin

Mbank 69 1140 2004 0000 3102 5823 0823

W tytule przelewu należy podać:

-imie nazwisko osoby zgłaszającej

-datę rozpoczęcia kursu

Resztę kwoty należy wpłacić na pierwszych zajęciach.


Formularz zgłoszeniowy


Dane Partnerki

Dane Partnera

W przypadu zapisu na latino solo w polach dla partnra proszę powtórzyć dane z pól dla partnerki