Zapis na kurs:
Taniec Towarzyski-poziom początkujący


Data rozpoczęcia:25 Wrzesień 2018 r. (Wtorek)

Dzień i godzina zajęć:wtorki godzina:20.30-22.00 i

Miejsce kursu:Fitness Club GROTA przy ul.Broniewskiego 7 (Żoliborz)

Cena:130zł/osoba za cztery kolejne spotkania.

Sposób zapisu


Zapisy na kurs tańca towarzyskiego dla początkujących

dokonujemy poprzez zgłoszenie oraz wpłacenie zaliczki w wysokości

50 pln od pary lub 25 pln od osoby (w przypadku gdy kurs dotyczy singli).

Zaliczkę należy wpłacić do trzech dni od zapisu.


Wpłata zaliczki

Zaliczkę można wpłacać osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub na konto:

Studio Tañca Spin

Mbank 69 1140 2004 0000 3102 5823 0823

W tytule przelewu należy podać:

-imię nazwisko osoby zgłaszającej

-datê rozpoczêcia kursu

Reszte kwoty należy wpłacić na pierwszych zajęciach.


Zgłoszenie

Zgłoszenia można dokonać:

-telefonicznie pod numerem telefonu:510-458-141

-lub wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line

Formularz Zgłoszeniowy


(osoby zapisujące się w pojedynkę wypełniają tylko dane

dla partnera lub partnerki)

TakNie


Tak Nie