Zapis na kurs:
Kurs Dla Narzeczonych


Data rozapoczęcia:04 Wrzesień 2017 r. (Poniedziałek)

Dzień i godzina zajęć:Poniedziałki w godzinach: 20.30-22.10 i
                                          środy godzina 20.30-22.10
Konkretne terminy spotkań:4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 wrzesień 2017 r.
Dodatkowe informacje:

Miejsce kursu:Fitness Club GROTA przy ul.Broniewskiego 7 (Żoliborz)

Cena:400Pln/para

Sposób zapisu


Zapisy na kurs tańca dla narzeczonych

dokonujemy poprzez zgłoszenie oraz wpłacenie zaliczki w wysokoœci

100 pln od pary.

Zaliczke należy wpłacić do trzech dni od zapisu.


Wpłata zaliczki

Zaliczkę można wpłacać osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub na konto:

Studio Tańca Spin

Mbank 69 1140 2004 0000 3102 5823 0823

W tytule przelewu należy podać:

-imie nazwisko osoby zgłaszającej

-date rozpoczęcia kursu

Reszte kwoty należy wpłacić na pierwszych zajęciach.


Zgłoszenie

Zgłoszenia można dokonać:

-telefonicznie pod numerem telefonu:510-458-141

-lub wypełniajłc formularz zgłoszeniowy on-line

Formularz Zgłoszeniowy


Tak Nie


Tak Nie